Vår vision

Målet är att alla barn/ungdomar skall få en god skola, god hälsa och goda möjligheter till en stimulerande fritid. Verksamheten är evidensbaserad och man mäter en rad faktorer, bl. a läsförmåga, skolutveckling, hälsa, fritid, och nöjdhet med placeringen. Sammanbrottsfrekvensen är mycket låg och behandlingsresultaten mycket goda.

Vi på kontoret

Niklas Rosvall
Niklas Rosvall
VD
Beteendevetare/terapeut
Ellen Kuutmann
Ellen Kuutmann
Leg.psykolog/psykoterapeut
Jonas Sohl
Jonas Sohl
Föreståndare/Terapeut
Leg.Psykoterapeut/Socionom
Anders Lilja
Anders Lilja
Familjebehandlare/samordnare
Eva Engman
Eva Engman
Controller

Amanda Lång
Amanda Lång
Psykologassistent
Arisa Rigi
Arisa Rigi
Föräldraledig
Behandlare/samordnare
Ingeborg Frölich
Ingeborg Frölich
Socionom/terapeut