Bli behandlingfamilj

Är du intresserad av att söka arbete som behandlingsfamilj? Ring oss på vårt växelnr 08-6004696 eller mejla till kontoret@barnochfamiljejouren.se.

Arbetet är utmanande och stimulerande. Vi börjar med ett hembesök och gör sedan djupintervjuer, tar referenser och registerutdrag. Du måste ha både de fysiska och psykologiska förutsättningarna för att i ditt hem ta emot ett barn som behöver behandling. Du kommer att arbeta i ett team med samordnare, psykologer, pedagoger, socionomer och psykiater. Dygnet runt kan vi ge dig stöd, råd och hjälp. Alla barn och ungdomar har också en kontaktperson inne på BoF-kontoret.

Vi på kontoret

Niklas Rosvall
Niklas Rosvall
VD
Beteendevetare/terapeut
Ellen Kuutmann
Ellen Kuutmann
Leg.psykolog/psykoterapeut
Jonas Sohl
Jonas Sohl
Föreståndare/Terapeut
Leg.Psykoterapeut/Socionom
Anders Lilja
Anders Lilja
Familjebehandlare/samordnare
Eva Engman
Eva Engman
Controller

Amanda Lång
Amanda Lång
Psykologassistent
Arisa Rigi
Arisa Rigi
Föräldraledig
Behandlare/samordnare
Ingeborg Frölich
Ingeborg Frölich
Socionom/terapeut