Resultat

• Verksamheten har under året som gått haft sammanlagt 44 barn och ungdomar inskrivna, för längre eller kortare jour-/familjehemsplaceringar. Utöver detta har vi haft 8 omfattande öppenvårdsinsatser. 36 av ärendena har gällt längre behandlingsärenden. 8 ärenden har varit kortare jourärenden.

• 23 barn var inskrivna på BoF vid slutet av året. 17 nya inskrivningar gjordes och 21 barn skrevs ut. En vuxen person skev ut till eget boende direkt via kommunen. 6 barn skrevs ut till sina ursprungsfamiljer. 1 ungdom bodde kvar i samma behandlingsfamilj, som kommunen under året tog över. 1 barn stannade kvar i behandlingsfamiljen då det efter avslutat behandling gjordes en vårdnadsöverflytt till familjehemspappan. 10 barn och ungdomar flyttades till HVB eller till andra familjehem i samband med nya bedömningar, utifrån problematik som framkom under placeringen.

• Genomsnittlig behandlingslängd på rena behandlingsärenden var knappt 2 år och för kortare jourärenden drygt 3 månader, beräknat på den gruppen barn/ungdomar som skrevs ut under 2021.

• Läsförmåga: Resultaten på lästestet mäts i Stanine, en niogradig skala där 5 är genom-snittet. Endast två barn som skrevs ut under 2021 har haft tidigare värden att jämföra med vad gäller läsförmåga. För dessa två barn ökade läsförmågan med 3 Stanine. För några barn som gått att följa över tid har vi kunnat se att utvecklingen på gruppnivå gått framåt.

• Skolresultat: Fyra av 5 barn som skrevs ut under 2021 hade en klar förbättring vad gäller närvaro i skolan jämfört med vid inskrivning. Tre av 5 hade en klart förbättrad prestation i skolan med högre måluppfyllelse än vid inskrivning och de övriga två hade en oförändrad prestation.

• 6 nya behandlingsfamiljer har börjat under året och 3 är nyutredda och väntar på placering. 5 behandlingsfamiljer har slutat. En familjebehandlare har gått i pension, men jobbar kvar på timmar.

• BoF har fått mycket positiva omdömen i enkäter som socialtjänst, medarbetare samt barn och ungdomar har fyllt i. Socialtjänsten ger 8,1 i betyg av 10 möjliga. Ca 90 % av medarbetarna uttrycker sig positivt eller mycket positivt på en rad frågor om trivsel och ledarskap.

• IVO gjorde tillsynsbesök i maj och lämnade inga anmärkningar.

Vi på kontoret

Niklas Rosvall
Niklas Rosvall
VD
Beteendevetare/terapeut
Ellen Kuutmann
Ellen Kuutmann
Leg.psykolog/psykoterapeut
Marie Mandel
Marie Mandel
Leg.psykolog/psykoterapeut
Leo Derkert
Leo Derkert
Familjebehandlare/samordnare
Eva Engman
Eva Engman
Controller

Jonas Sohl
Jonas Sohl
Föreståndare
Leg.Psykoterapeut/Socionom
Arisa Rigi
Arisa Rigi
Behandlare/samordnare
Ingeborg Frölich
Ingeborg Frölich
Socionom/terapeut