Loading...
Öppenvård2022-04-06T16:03:51+02:00

Öppenvård

BoF Barn och familjejouren har ett högspecialiserat team som kan erbjuda barn, ungdomar, familjer behandling och utredning i öppenvård. Tillsammans med socialtjänsten kan vi arbeta fram en lösning som fungerar i det enskilda fallet. Vi kan tex erbjuda avancerade behandlingsprogram för ungdomar med LVU i hemmet, ungdomar som redan har ett familjehem, eller ungdomar i väntan på en annan placering. Det kan röra sig om stödsamtal, familjesamtal, kartläggning, utredning av omsorgsförmågan, neuropsykiatrisk utredning, längre psykoterapeutisk behandling, besök hos psykiater eller läkare, massageterapi mm. De olika delarna kan kombineras på ett sätt som passar för tillfället.

BoF är som ett slags Bup för placerade barn eller barn som socialtjänsten har ansvar för. Skillnaden är att vi inte har väntetider och att tyngdpunkten snarare ligger på behandling än utredning.

Professioner inom öppenvården är: Barn- och ungdomspsykiater, barnläkare, barn- och ungdomspsykologer, familjeterapeuter, barn- och ungdomspsykoterapeuter, pedagog, socionomer, beteendevetare.

Vi på kontoret

Niklas Rosvall
Niklas Rosvall
VD
Beteendevetare/terapeut
Ellen Kuutmann
Ellen Kuutmann
Leg.psykolog/psykoterapeut
Marie Mandel
Marie Mandel
Leg.psykolog/psykoterapeut
Leo Derkert
Leo Derkert
Familjebehandlare/samordnare
Eva Engman
Eva Engman
Controller

Jonas Sohl
Jonas Sohl
Föreståndare
Leg.Psykoterapeut/Socionom
Arisa Rigi
Arisa Rigi
Behandlare/samordnare
Ingeborg Frölich
Ingeborg Frölich
Socionom/terapeut