Loading...
Öppenvård2019-12-19T14:24:41+01:00

Öppenvård

BoF Barn och familjejouren har ett högspecialiserat team som kan erbjuda barn, ungdomar,
familjer behandling och utredning i öppenvård. Tillsammans med socialtjänsten kan vi arbeta
fram en lösning som fungerar i det enskilda fallet. Vi kan tex erbjuda avancerade
behandlingsprogram för ungdomar med LVU i hemmet, ungdomar som redan har ett
familjehem, eller ungdomar i väntan på en annan placering. Det kan röra sig om stödsamtal,
familjesamtal, kartläggning, utredning av omsorgsförmågan, neuropsykiatrisk utredning,
längre psykoterapeutisk behandling, besök hos psykiater eller läkare, massageterapi mm. De
olika delarna kan kombineras på ett sätt som passar för tillfället.

BoF är som ett slags Bup för placerade barn eller barn som socialtjänsten har ansvar för.
Skillnaden är att vi inte har väntetider och att tyngdpunkten snarare ligger på behandling än
utredning.

Professioner inom öppenvården är: Barn- och ungdomspsykiater, barnläkare, barn- och
ungdomspsykologer, familjeterapeuter, barn- och ungdomspsykoterapeuter, pedagog, socionomer, beteendevetare.

Vi på kontoret

Marie Mandel
Marie Mandel
Föreståndare
Leg.psykolog/psykoterapeut
Anette Johansson
Anette Johansson
Familjebehandlare/samordnare
Leo Derkert
Leo Derkert
Familjebehandlare/samordnare
Eva Engman
Eva Engman
Controller

Jonas Blomqvist
Jonas Blomqvist
Socionom/Terapeut
Ingeborg Frölich
Ingeborg Frölich
Socionom/samordnare
Niklas Rosvall
Niklas Rosvall
Beteendevetare/terapeut
Ellen Kuutmann
Ellen Kuutmann
Leg.psykolog/psykoterapeut
Björn Olsson
Björn Olsson
Leg. psykolog/psykoterapeut
Arisa Samimi
Arisa Samimi
Behandlare/samordnare