Placeringsförfrågan

Om du inom socialtjänsten har en förfrågan till BoF om vi skulle kunna erbjuda en bra möjlighet för ett barn som behöver placeras eller få omfattande utredning/stödinsatser är det bästa du kan göra att ringa till oss. Vi har kompetenta socionomer/psykologer som svarar mellan 8-17 på vardagar och som du kan diskutera ditt ärende med.

Ring vår växel 08-6004696

Om vi tror att vi kan erbjuda något som skulle kunna leda till förändring och utveckling, vill vi ofta att vi kommer till er eller ni kommer till oss för att vi i lugn och ro kan sätta oss ner för en ”dragning” och preliminär planering kring konkret upplägg, behandlingsinsatser, metoder samt utredningsinsatser.

Vi på kontoret

Niklas Rosvall
Niklas Rosvall
VD
Beteendevetare/terapeut
Ellen Kuutmann
Ellen Kuutmann
Leg.psykolog/psykoterapeut
Jonas Sohl
Jonas Sohl
Föreståndare/Terapeut
Leg.Psykoterapeut/Socionom
Anders Lilja
Anders Lilja
Familjebehandlare/samordnare
Eva Engman
Eva Engman
Controller

Amanda Lång
Amanda Lång
Psykologassistent
Arisa Rigi
Arisa Rigi
Föräldraledig
Behandlare/samordnare
Ingeborg Frölich
Ingeborg Frölich
Socionom/terapeut